www.suntechhyd.com

http://www.suntechhyd.com
 
Products

Links

  •  
  •  
  •  
  •                              

 Suntech Hydraulic Co.,Ltd 

• รับสมัครพนักงาน •          1.   พนักงานขาย (Sale) Part time - Full time  

                  -  เพศ ชาย - หญิง 

                  -  อายุ 20 - 30 ปี     

                  -  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป        


          2.  ช่างเทคนิค (Technician) Part time - Full time  


                      -  เพศ ชาย-หญิง   

                      -  อายุ 20 - 35 ปี 

                      -  วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป  


          3.  พนักงานประจำสำนักงาน (Office Administrator)

  

                 -  เพศ หญิง

                      -  อายุ 20 - 30 ปี 

                 -  วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป  

  

                 ติดต่อด้วยตัวเอง

         เลขที่ 308/19 ถนนโรจนะ ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160

         โทรศัพท์ 035-330622  หรือ e-mail : suntech.hyd@gmail.com 

                                                   

                                

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                     
 
 
Online:  1
Visits:  130,641
Today:  18
PageView/Month:  696